EPT Varsó: Vacsora-szünet

|


Jelenleg még tart a vacsora-szünet, de hamarosan folytatódik a varsói EPT háromfős játéka. A szünet előtt Barbosa jelentősen veszített előnyéből, de még így is akkora zsetonmennyiséggel rendelkezik, mint ellenfelei, Dario Minieri és Nico Behling együtt.

Joao Barbosa -- 1,140,000
Dario Minieri -- 267,000
Nico Behling -- 707,000

A játék folytatásakor a vakok 8000/16000-re fognak emelkedni, 2000-es antéval.
About this Entry

This page contains a single entry by Imre Kallo published on 2008. november 19. 18:14.

EPT Varsó: Behling erősödik was the previous entry in this blog.

EPT Varsó: Unalmas kezdet is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.