EPT Varsó: Unalmas kezdet

|

A játékosok majdnem fél óráig tűntek el a játéktérről, hogy alkut kössenek a kifizetést illetően, ám mióta visszatértek nem sok minden történt a döntő asztalon. Körülbelül fél óra telt el idáig a vakszintből, és ez idő alatt a leosztások 90%-át flop előtt döntötték el a játékosok. A zsetonok ide-oda vándorolnak, de senkinek sem sikerült jelentősen változtatni zsetonmennyiségén a szünet előtti stackjéhez képest.








About this Entry

This page contains a single entry by Imre Kallo published on 2008. november 19. 19:28.

EPT Varsó: Vacsora-szünet was the previous entry in this blog.

EPT Varsó: A dobogó legalsó foka is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.