EPT Varsó: Behling erősödik

|


A háromfős játék elkezdődött, és Nico Behling rögtön all-int nyert és megerősödött. A 8-A-2 flopon egy licitháborút követően, Joao Barbosa duplázta fel a német fiatalembert.


Joao: J-8 (18% esély a győzelemre)
Behling: A-9 (82% esély a győzelemre)

A turnre és a riverre sem érkezett bubi vagy 8-as, így Nico lapjai kitartottak, és a fiatal német versenyző megkétszerezte zsetonmennyiségét!
About this Entry

This page contains a single entry by Imre Kallo published on 2008. november 19. 17:19.

EPT Varsó: Háromszoros was the previous entry in this blog.

EPT Varsó: Vacsora-szünet is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.